Mer om RIKA

Du kanske vill veta litet mer om mig innan du ringer?
Not entirely sure about me yet? More information in English below.

Jag har under de senaste 20+ åren jobbat brett med all typ av marknadsföring, från marknUlrikaads- och konkurrentanalys via strategi och produktledning, till content marketing och marknadskommunikation, framför allt på Ericsson.

Under sex år fram t o m mars 2015 var jag ansvarig för Ericssons dagliga kommunikation i egna externa kanaler, t ex web, sociala media, blogg och tidningar  och drev arbetet med att utveckla Ericssons strategi, organisation och taktik för de här områdena. Jag jobbade också praktiskt som projektledare för den digitala delen av externa kampajer och event.

Tidigare var jag ansvarig för Ericssons kundkommunikation globalt, ledde ett marknadsföringsprogram som handlade om företagslösningar, ansvarig för Ericssons marknadsstrategi för GSM globalt och under 90-talet jobbade jag i 10 år med marknadsanalys och strategi för Ericsson och Svenska Spel. Jag har en Bachelor of International Business Administration (engelska-franska) från Linköpings Universitet.

Med min långa erfarenhet från marknadsföring och kommunikation, framför allt i större företag, erbjuder jag nu min kunskap och erfarenhet som konsult genom RIKA.
Vill du veta ännu fler detaljer om min karriår, så kolla gärna upp mig på LinkedIn.

**********

And now in English:Ulrika
I’ve spent my 20+ year-long carrier in marketing and communications, primarily for larger companies. Marketing communications, digital and social media, content marketing, market analysis, product marketing, that’s my language and expertise.

During six years, until March 2015, I was responsible for daily external communication for Ericsson, e.g. magazines, blog, web, and social media. This work involved both strategy, organization and tactics, and I also worked as project manager for the external digital part of a number of campaigns and events. Earlier, I was responsible for Ericsson’s customer communications globally, lead a marketing program targeting the enterprise market, was responsible for Ericsson’s global marketing of GSM, and during the 90’s I worked with market analysis and strategy both for Ericsson and Svenska Spel.  I have a Bachelor of International Business Administration (English-French) from Linköping University.

Based on this experience, I’m now offering my marketing and communications knowledge and experience as a consultant through RIKA.

If you’d like to know even more details about my carrier, please don’t hesitate to check my LinkedIn profile.